Varsam renovering

Falkenberg

Mitt i centrala Falkenberg på Storgatan 37 renoverade vi två stora paradvåningar. I fastigheten som uppfördes 1919-1920 av Falkenbergs Sparbank fanns de flesta originaldetaljerna bevarade. Fastigheten ritades av Ernst Torulf och är ett fint exempel på tegelarkitektur med nationalromantiska och klassicistiska drag.

Stenfastigheter renoverade lägenheterna i fastigheten varsamt för att förvalta det arkitektoniska arvet och bevara den generösa volymen i de stora våningarna. När projektet blev färdigt fanns det unika lägenheter om 6 rum och kök på vardera drygt 220 kvm för uthyrning.

Samtidigt återställde vi två lägenheter som nyttjats som kontor, om 3 rum och kök på 76 respektive 92 kvm, i den intilliggande fastigheten på Storgatan 39.

Läs mer om projektet och respektive lägenhet här