Frågor och svar

Här har vi besvarat vanliga frågor från våra hyresgäster. Får du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.


Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du flytta in först nästkommande vardag klockan 12.00.


Du behöver bland annat teckna en hemförsäkring och ett elabonnemang för din hushållsel samt göra en flyttanmälan. Här har vi samlat viktig information som rör inflyttning.


Ja, du som står på hyreskontraktet för lägenheten ska vara folkbokförd där.


Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt, på ditt postfack eller på din ytterdörr. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns.


Du kan betala din hyra via autogiro, e-faktura eller med hyresavier som skickas till dig via e-post. Vi rekommenderar att du betalar din hyra via autogiro, hyran dras då automatiskt från ditt bankkonto varje månad. Här kan du läsa mer om hyra och hyresavisering.


Absolut, du behöver bara fylla i en blankett gällande medgivande för autogiro. Observera att de avier som du redan har fått skickat till dig ska betalas som vanligt eftersom autogirot startar först vid nästa kvartalsavisering. Läs mer om autogiro och andra betalningsalternativ här. Blankett för autogiroanmälan


Ja, det kan du. Du behöver själv logga in i din internetbank, alternativt kontakta din bank, för att anmäla att du vill få hyresavin via e-faktura. Observera att de avier som du redan fått skickat till dig ska betalas som vanligt eftersom e-fakturan startar först vid nästa kvartalsavisering. Läs mer om e-faktura och andra betalningsalternativ här.


I ditt hyreskontrakt står angivet vad som ingår i din hyra, exempelvis värme, vatten, el och gas.


Om du vill hyra parkeringsplats kontaktar du kundtjänst på info@stenfastigheter.com. Observera att vi inte kan garantera dig en parkeringsplats så det i många områden endast finns ett begränsat antal.


När du ska flytta behöver du säga upp ditt kontrakt skriftligt eller på Mina Sidor. Vi bekräftar uppsägningen efter att den blivit mottagen hos oss. Använd denna blankett när du säger upp ditt kontrakt eller följ ditt ärende på Mina Sidor.


När du sagt upp din lägenhet och fått din uppsägning bekräftat ska du kontakta oss för att boka tid för besiktning. Här har vi samlat information gällande att planera din flyttstädning, adressändring och annat som du behöver ha koll på.


Uppsägningstid är normalt tre månader och står angiven i hyreskontraktet. Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas. Ex. Du skickar in uppsägningsblanketten till oss i mars. Din uppsägningstid är perioden april, maj, juni. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa din lägenhet för kommande hyresgäst. Läs mer om att flytta ut här.


Första vardagen i varje månad räknas som utflyttningsdag. Senast klockan 12.00 denna dag ska lägenheten vara tillgänglig för den nya hyresgästen. Om utflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton har du tillgång till lägenheten fram till klockan 12.00 nästföljande vardag. Om du inte utrymmer lägenheten i tid är du skyldig att ersätta den skada som detta kan orsaka. Läs mer om att flytta ut här.


Samtliga nycklar till lägenheten ska lämnas till ansvarig senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen. Glöm inte nycklar till förrådsutrymmen och tvättstuga. Återlämnas inte nycklar kommer du att debiteras för ett låsbyte.


När lägenheten, och eventuellt förråd, lämnas över till den nya hyresgästen ska den vara välstädad. Lämna lägenheten i ett skick du själv hade önskat flytta in i. Har du inte tid att städa bokar du en flyttstädning av en städfirma. Lämnas lägenhet och förråd ostädade debiterar vi er för städkostnad och eventuella merkostnader som den nya hyresgästen får. Här kan du läsa mer om flyttstädning och här hittar du en checklista för flyttstäd.


När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket ger din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. 


Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på eventuell postbox.


Vill du ha eftersändning av din post beställer du det hos Svensk adressändring.


Nej, inte utan hyresvärdens skriftliga medgivande. Du måste ha särskilda skäl för att överlåta hyresrätten. Kontakta alltid oss först.


Ett lägenhetsbyte innebär att hyresgästen överlåter hyresrätten till sin lägenhet för att genom byte få en annan lägenhet. För att genomföra ett lägenhetsbyte måste du ha tillåtelse av oss. Ansökan om lägenhetsbyte ska göras på den ansökningsblankett du finner här.


För att få byta sin lägenhet krävs att man har så kallade beaktansvärda skäl för ett byte, det vill säga att det finns ett trovärdigt behov av den nya bostaden. Det är endast hyresgästens, inte bytespartens eller någon annans skäl som beaktas. Följande är exempel på beaktansvärda skäl: • Ändrade familjeförhållanden • Väsentligen ändrade ekonomiska förhållanden och därmed önskemål om lägre hyra • Tillfälliga studier/arbete på annan ort • Väsentligt förbättrad bostadsstandard Bytesparten måste godkännas som hyresgäst av oss och likt alla hyresgäster uppfylla våra Grundkrav för att hyra lägenhet. Vi kommer att göra en kreditprövning av den tilltänkta bytesparten.


Ja, du får hyra ut lägenheten i andrahand om det finns, enligt hyreslagen, beaktansvärda skäl (se nedan). Exempel på sådana skäl är ändrade familjeförhållanden, studier eller arbete på annan ort, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring under viss tid eller provsamboende med partner i annan lägenhet. Du som förstahandshyresgäst ansvarar för att hyran betalas i tid och att andra förpliktelser enligt hyresavtalet uppfylls, så som att andrahandshyresgästen sköter lägenheten, inte stör grannarna osv. Vi kommer att göra en kreditprövning av den tilltänkta andrahandshyresgästen och denna personen måste även uppfylla våra grundkrav för att hyra lägenhet. Ansökan om andrahandsuthyrning sker via en blankett. Från det att vi fått in kompletta och korrekta uppgifter lämnar vi besked om ansökan godkänns eller inte, den normala handläggningstiden är ca 15 arbetsdagar. Följande behövs: 
• Eventuella intyg som styrker skälet för andrahandsuthyrningen
 • Ifylld formulär ”Ansökan om andrahandsuthyrning” Intyg och formulär postas till
 Stenfastigheter AB Alfred Wigelius väg 10 412 49 Göteborg 
 Att tänka på: • Om uthyrningen inte medges och du vill säga upp ditt avtal har du normal uppsägningstid enligt ditt hyresavtal. Tänk därför på att skicka oss din ansökan i god tid! • Om andrahandsuthyrningen sker utan samtycke eller tillstånd från oss kan du förlora din lägenhet. • Om förstahandshyresgästen inte tänker återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt hyresavtalet. • Andrahandshyresgästen kan endast ingå avtal med förstahandshyresgäst och kan inte rikta några anspråk på oss som hyresvärd. Andrahandshyresgästen får heller inte någon rätt till hyreskontraktet efter viss tid eller liknande.


Beaktningsvärda skäl finns beskrivet i hyreslagen. Det betyder att det måste finnas ett trovärdigt behov av den nya bostaden. Det är endast hyresgästens, inte en andrahandshyresgäst, bytespart eller någon annans skäl som beaktas. Exempel på beaktansvärda skäl: • Ändrade familjeförhållanden • Väsentligen ändrade ekonomiska förhållanden och därmed önskemål om lägre hyra • Tillfälliga studier/arbete på annan ort • Väsentligt förbättrad bostadsstandard • Militärtjänstgöring eller utlandstjänstgöring under viss tid • Provsamboende med partner i annan lägenhet


Nej, det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad, balkong, fönster eller liknande.


Det är inte tillåtet att sätta upp en studsmatta eller pool eller liknande på gemensamma ytor utan fastighetsägarens tillåtelse och tyvärr tillåter vi inte detta. Vi som fastighetsägare är ansvarig för att hålla fastigheten säker och att den inte medför risker för miljön eller hälsan för boende och besökare vilket t ex en studsmatta eller en badpool kan utgöra.


Blomlådor och vädringsräcken får endast sitta på insidan av balkongräcket. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannarna under dig. Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen på grund av brandrisk samt att oset sprids till dina grannar.


Det är inte tillåtet att grilla på balkongen på grund av brandrisk samt att oset kan störa dina grannar.


Blomlådor får endast sitta på insidan av balkongräcket. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannarna under dig.


Det är förbjudet att mata fåglar från balkongen eller på marken runt husen. Det drar till sig möss och råttor.


Hushållssopor i välknutna påsar kastas i kärl avsedda för restavfall. Återvinningsbart avfall såsom plastförpackningar, metallförpackningar, glas, kartong, tidningar, batterier och lampor ska lämnas i återvinningskärl avsedda för dessa. Finns det inga återvinningskärl i ditt bostadsområde ska du slänga detta avfall på närmsta återvinningscentral.


Rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen såsom hissar, tvättstuga, trapphus osv. För allas trevnad, kasta inte fimpar på marken. Tänk på att inte röka precis utanför trappuppgångar, eftersom röken då tar sig in i trapphus och lägenheter och kan störa dina grannar.


Ja men du har ansvar över ditt husdjur och måste se till att det inte springer löst i trapphuset eller i området, eller stör dina grannar. Du måste också se till att husdjuret inte förorenar i eller runt fastigheterna. Det är särskilt viktigt runt barnens lekplatser. Använd alltid avföringspåse. Mata inte ditt djur i trapphuset. Tänk på att slitage åsamkat av husdjur såsom ytskikt som fått skador av klor inte räknas som normalt slitage och du kommer därmed bli ersättningsskyldig för dessa skador den dag du flyttar ut ur lägenheten.


Ja, men innan du sätter igång behöver du vårt tillstånd. Även om målning och tapetsering i din lägenhet görs av oss med skäliga mellanrum hindrar det inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet. Arbetet måste då vara fackmannamässigt utfört. Om du använt felaktiga material, utfört jobbet slarvigt eller valt extrema färger och mönster kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar. För att undvika detta bör du ta för vana att alltid rådgöra med din förvaltare innan du påbörjar en renovering.


Du får sätta upp hur många tavlor och hyllor du vill. När du ska flytta besiktas lägenheten. Om du orsakat onormalt slitage kan du bli skyldig att återställa lägenheten till det skick den var i när du flyttade in. Vad som är onormalt slitage bedöms från fall till fall.


Nej, inte på egen hand och inte utan tillstånd från oss. Så kallade fasta elinstallationer får bara göras av fackman med behörighet och du behöver kontakta oss innan du anlitar någon för att utföra en fast elinstallation i din bostad.


Även när du har fest gäller regeln om att det ska vara lugnt och tyst i huset mellan klockan 22.00 och 06.00. Har du förstående grannar kanske du kan ha lite mer ljudliga fester någon enstaka gång. Prata gärna med grannar före festen eller sätt upp ett meddelande på anslagstavlan.


Saker som tillhör lägenheten och gått sönder eller slitits ut behöver du inte laga eller byta själv. Uppstår ett fel eller skada i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen som till exempel tvättstugan, ska du snarast göra en felanmälan till oss på Mina Sidor så att felet inte förvärras. Det kan gälla allt från droppande kranar till att kylskåpet gått sönder. Om ett fel uppstår med större skada som följd på grund av att du inte anmält felet i tid kan du bli ersättningsskyldig. Ljuskällor, proppar och andra förbrukningsvaror ansvarar du som hyresgäst själv för att byta.


Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommit genom att någon i hushållet eller någon som besöker dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Även skador i din lägenhet orsakade av besökare, inneboende eller externa hantverkare anlitade av dig är ditt ansvar.