Hyra och hyresavisering

Hyran betalas månadsvis i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Du kan välja om du vill betala din hyra via autogiro, e-faktura eller genom inbetalning via en hyresavi. Nedan kan du läsa mer om betalningsalternativen och hur du aktiverar dem. Som ny hyresgäst får du möjlighet att välja betalningsalternativ vid kontraktsskrivningen.

Autogiro

Autogiro innebär att hyran dras automatiskt från ditt bankkonto. Det enda du behöver tänka på är att se till att det finns tillräckligt med pengar på bankkontot före förfallodagen.

För att kunna betala via autogiro behöver du fylla i och skicka oss blanketten om medgivande för autogiro. Observera att de avier som du redan har fått skickat till dig ska betalas som vanligt eftersom autogirot startar först vid nästa kvartalsavisering. Med autogiro får du inga hyresavier sända till dig, betalning bekräftas i din banks kontoutdrag. Sker förändringar på hyran kommer uppdaterad avi att skickas ut.

Blanketten skickas till:
Stenfastigheter
Alfred Wigelius väg 10
412 49 Göteborg

E-faktura

E-faktura är en elektronisk faktura som skickas till din internetbank. Du behöver godkänna den för att betalningen ska gå igenom. För att anmäla dig för e-faktura behöver du själv logga in i din internetbank, alternativt kontakta din bank. Hos vissa banker frågar internetbanken om du vill ansluta dig till e-faktura i samband med att du betalar en hyresavi. För mer information om hur e-faktura fungerar, eller hjälp med att aktivera detta betalsätt, kontakta din bank. Observera att de avier som du redan fått skickat till dig ska betalas som vanligt eftersom e-fakturan startar först vid nästa kvartalsavisering.

Hyresavi via e-post

Om du önskar betala med hyresavi skickas de till dig som PDF-fil via e-post. Du anmäler din e-post genom att skicka ett mail till info@stenfastigheter.com och uppge följande:

  • För- och efternamn
  • Adress inklusive lägenhetsnummer
  • E-postadressen du vill ha hyresavierna till