2017.09.01

Vi fortsätter växa i Halland

Halland

Under de senaste månaderna har Varbergs Stenfastigheter köpt bostadsfastigheter på flertalet orter i kommunerna Varberg, Falkenberg och Halmstad, totalt 168 lägenheter, ca 12 000 kvm.