2017.03.10

Varbergs Stenfastigheter delas i två bolag

Varberg

Varbergs Stenfastigheter delas upp i två bolag med tillhörande dotterbolag och intressebolag, Varbergs Stenfastigheter AB som kommer drivas av Anders Gidefjord och Stenporten Fastigheter AB som kommer drivas av Björn Gidefjord. Bolagen kommer fortsätta med gemensamt kontor samt personal och verkar under varumärket Stenfastigheter.

Varbergs Stenfastigheter kommer verka och behålla fastigheterna i Halland såsom Varberg, Falkenberg, Halmstad samt ca 100 lägenheter i Göteborg. Stenporten Fastigheter behåller merparten av bolagets fastigheter i Göteborgsområdet. En stor del av dessa bostadsfastigheter är belägna på centrala Hisingen.