2022.09.22

Uppdaterad visuell identitet

Stenfastigheter

Under större delen av 2022 har vi gjort ett omfattande arbete med vårt varumärke. Logotypen har uppdaterats och den visuella identiteten har blivit tydligare med ett bild- och formspråk som ska ta Stenfastigheter in i framtiden.

För våra hyresgäster blir detta synligt i första hand på våra bilar som fått nytt utseende under hösten.