2011.04.01

Nybyggnation av 60 studentlägenheter

Varberg

Varberg Stenfastigheter uppför en nybyggnation av 60 studentlägenheter alldeles intill gymnasieskolan Peder Skrivares skola i Varberg.
Projektet beräknas färdigställas 2012.