2024.01.10

Ny VD

Anders-och Björn Gidefjord grundade år 1995 Varbergs Stenfastigheter, varifrån Anders nu efter 29 år lämnar som VD. Björn Gidefjord lämnar som VD för Stenporten Fastigheter. Ny VD för de båda koncernerna är Rickard Borendal, tidigare ekonomichef under 10 år.

Fastighetsgruppen Stenfastigheter utgörs av de två separata koncernerna Varbergs Stenfastigheter och Stenporten Fastigheter, gemensamt förvaltade under varumärket Stenfastigheter innehållande ca 1 100 lägenheter och ett tjugotal kommersiella fastigheter i Storgöteborg, Varberg och Falkenberg.

Per-Anders Karlsson har den 1 oktober efterträtt Rickard såsom ny ekonomichef.

Stenfastigheter har under 2023 genomfört ett halvdussin transaktioner med försäljningar av bostadsfastigheter i Storgöteborg, följt av köp i Varberg och Falkenberg av både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.