2024.07.01

Ny kommersiell fastighet i Träslöv

Varberg

Stenfastigheter har per den 1 juli förvärvat en fastighet innehållande lokaler om totalt 1 992 kvm. Den är belägen intill Holmagärde industriområde öster om Varbergs centrum och byggd 2009/2015.

Efter förvärvet har Stenfastigheter ca 1 100 lägenheter och ett 20-tal kommersiella fastigheter i sin fastighetsportfölj som förvaltas med egen personal i Storgöteborg och Halland.