2015.10.22

Skogsfastighet i Ingetorp förvärvas

Kungälv

Varberg Stenfastigheter förvärvar genom dotterbolag 70% av en skogsfastighet om 136 hektar. På fastigheten finns också en 18-håls golfbana som utarrenderas.