2022.03.25

Humanitärt stöd till Ukraina

Världen

Stenfastigheter vill visa sitt stöd och har valt att skänka 100 000 kr till UNHCR. UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetar intensivt för att lindra nöden i Ukraina. Bidraget dubbleras genom Akelius Foundations löfte att matcha alla bidrag som skänks till organisationen under mars månad.

Våra tankar går till de som drabbas!