2024.04.03

Förvärvar Björkäng Vägkrog

Varberg

Stenfastigheter och Magnus Andersson Fastigheter köper gemensamt bolag med kommersiell fastighet belägen i Himle, strax söder om Varberg, allmänt känd som ”Björkäng Vägkrog”. Fastigheten är belägen i ett mycket strategiskt läge i direktanslutning till E6 varpå hyresgästen bedrivet vägkrogs- och vägserviceanläggningsverksamhet.

Fastigheten med mycket stark långsiktig hyresgäst är i linje med vår ambition att äga, förvalta- och utveckla kvalitativa kommersiella fastigheter i attraktiva lägen med låg långsiktig vakansrisk.