Ryttaren

Varberg

På söder i Varberg har Stenfastigheter tillsammans med M.A Fastigheter utvecklat och byggt 46 lägenheter i blandad boendeform, 12 hyreslägenheter, 31 bostadsrätter och 3 ägarlägenheter. Under fastigheten är det p-garage. Projektet färdigställdes 2015.

Arkitekt: Fredblads arkitekter, Halmstad.