Rudan 12 & 13

Varberg

Längs södra delen av Södra vägen är ett planförslag framtaget och utskickat för samråd. Samrådstiden pågår framtill juni 2023.

Arkitekt: Semrén & Månsson, Göteborg.