Rudan 12 & 13

Varberg

Längs södra delen av Södra vägen pågår framtagande av planförslag för flerbostadshus. Planförslaget beräknas skickas för samråd våren 2023.

Arkitekt: Semrén & Månsson, Göteborg.