Igladammen

Varberg

På den gamla ST1 macken i centrala Varberg, där Danska vägen möter Södra vägen och Rosenfredsgatan, är en ny detaljplan för flerbostadshus framtagen. Vår förhoppning är att detaljplanen vinner laga kraft våren 2023.

Tillsammans med M.A Fastigheter och Järngrinden planerar vi att utveckla och bygga 47 bostadsrätter från 1–4 rum och kök. Varje lägenhet kommer att få en unik planlösning och BOA, ett projekt med bostäder anpassade för alla typer av boendebehov.

Arkitekt: WHAT! arkitekter, Göteborg.

Vill du anmäla ditt intresse för att få information ibland de första inför försäljning så maila, Stina Andersson.