Bomlyckan 10

Varberg

Exteriör renovering och restaurering av fastighet i Varberg i samråd med Länsantikvarien. Projektet erhöll diplom för god byggnadsvård av Hallands Museiförening. Projektet färdigställdes 1998.