VÄLKOMMEN TILL STENFASTIGHETER

Vi är en västsvensk fastighetsgrupp bestående av Varbergs Stenfastigheter AB och Stenporten Fastigheter AB med tillhörande dotterbolag och intressebolag. Gruppens fastighetsbestånd uppgår till cirka 110 000 m2 och är huvudsakligen inriktat på bostäder (ca 1 150 st). Verksamheten bedrivs idag huvudsakligen i Göteborg och Halland.