VÄLKOMMEN TILL VARBERGS STENFASTIGHETER AB

Varbergs Stenfastigheter AB med dotterbolag och intressebolag är en västsvensk fastighetsgrupp med fastigheter i Lilla Edet, Göteborg, Mölnlycke, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad.

Koncernens fastighetsbestånd uppgår till ca 90 000 m2 och är huvudsakligen inriktat på bostäder. Verksamheten sköts med egen personal som idag uppgår till 16 anställda.