VÄLKOMMEN TILL STENFASTIGHETER

Vi är en västsvensk fastighetsgrupp bestående av Varbergs Stenfastigheter AB och Stenporten Fastigheter AB med tillhörande dotterbolag och intressebolag. Gruppens fastighetsbestånd uppgår till cirka 130 000 m2 och är huvudsakligen inriktat på bostäder (ca 1 200 st). Verksamheten bedrivs idag huvudsakligen i Göteborg och Halland.