Om Företaget

Det här är Varbergs Stenfastigheter

Vi är en västsvensk fastighetskoncern med inriktning mot fastigheter med låg risk och hög kvalitet.
Koncernens fastighetsbestånd uppgår till cirka 90 000 m2 och är huvudsakligen inriktat på bostäder.
Knutet till moderbolaget finns även olika dotter- och intressebolag. Verksamheten bedrivs idag
kring sex orter: Storgöteborg, Lilla Edet, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad.
På flertalet orter är vi etablerade med lokalkontor och förvaltningspersonal. Bolagets ledning
och administration utgår från Göteborg.

Historik
Varbergs Stenfastigheter grundades 1995 av bröderna Anders och Björn Gidefjord. Det som fanns då var ett aktiekapital på 50 000 kronor och en stark övertygelse om att enbart satsa på fastigheter av god kvalitet. Samma år genomfördes första fastighetsaffären i Varberg. Den blev startskottet på en rad lyckade förvärv.

Under åren har bolaget vuxit successivt med god lönsamhet och med samma fasta tro på kvalitet.
Idag är Varbergs Stenfastigheter en mindre koncern med en stabil ekonomi och ett fastighetsinnehav
med ett bedömt marknadsvärde om cirka 1,6 miljard kronor. Bolaget innehar sedan 2006 högsta kreditvärdighet, AAA, enligt Soliditets kreditvärderingssystem.

Affärside
Varbergs Stenfastigheter skall äga och förvalta fastigheter, huvudsakligen bostäder med långsiktig och stabil avkastning. Bolaget skall vara en attraktiv hyresvärd genom att hålla fastigheterna i gott skick, samt hålla en hög servicegrad.

Nyckelkriterier för verksamheten
• Vi satsar på fastigheter av god kvalitet.
• Vi etablerar oss på orter med positiv befolkningsstatistik.
• Vår verksamhet sköts med egen personal.
• Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer.

Att satsa på fastigheter av god kvalitet innebär bland annat att vi försöker bevara gammal byggnadskultur. Till exempel har vi belönats med diplom för god byggnadsminnesvård av
Hallands Museiförening. 2008 vann vi Rödfärgspriset för bostadsområdet Nysäter i Mölnlycke. 2015 blev Hönekulla Höjd nominerade till World Architecture Festival Awards, ett av 14 nominerade bidrag i kategorin ”Housing”.

Kundrelationer
Goda kundrelationer är ett av våra nyckelkriterier. Därför vill vi veta vad hyresgästerna tycker om sitt
boende, vår service och bostadsområdet. Genom en samordnad enkätundersökning får vi fram vad hyresgästerna tycker och utifrån enkätsvaren kan vi anpassa vår förvaltning. Vi har som avsikt att utföra enkätundersökning vartannat år.

Projekt
Projektutveckling är en viktig del i vår verksamhet. Detta innebär att bolaget arbetar med både nyproduktion och ombyggnation av fastigheter. Våra projekt ser du under fliken ”Projekt”
här på vår hemsida www.stenfastigheter.com.

Övrig verksamhet
Varbergs Stenfastigheter äger sedan 1 januari 2014 redovisningsbyrån Tre Händer AB.
Verksamheten sysselsätter tio personer.

Våra intressebolag
Kyrkvägens Fastighets AB är ett intressebolag till Varbergs Stenfastigheter som äger en
bostadsfastighet i Mölnlycke om ca 1 900 m2.

Furuhäll Stenfastigheter AB är ett intressebolag till Varbergs Stenfastigheter som äger en nybyggd bostadsfastighet i Mölnlycke om ca 2 375 m2.

Varbergsryttaren Hyresrätt AB är ett intressebolag till Varbergs Stenfastigheter som äger en nybyggd bostadsfastighet i Varberg om ca 740 m2.