Mölnlycke

Mölnlycke är en tätort och centralort i Härryda kommun i Västra Götalands län. Mölnlycke ligger omkring en mil sydost om centrala Göteborg. Samhället Mölnlycke växte fram som bostäder för arbetare vid Mölnlycke fabriker, sedermera Mölnlycke AB. Trots den täta bebyggelsen har Mölnlycke många grönområden, bland annat Rådasjöns naturreservat och Finnsjöns friluftsområde. Genom centrum rinner Mölndalsån på sin väg från Landvettersjön (Gröen) till Rådasjön. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Mölnlycke är Råda kyrka, Råda säteri och Långenäs.

I Mölnlycke har vi fastigheter som är belägna i centrala Mölnlycke, Nysäter och Hönekulla höjd.

Invånare i tätorten: 17 579
Invånare i kommunen: 36 827