Författararkiv: stenadmin

NYHET – 220325 Humanitärt stöd

Humanitärt stöd

Stenfastigheter vill visa sitt stöd och har valt att skänka 100 000 kr till UNHCR FN:s flyktingorgan för humanitärt stöd i Ukraina.

Bidraget dubbleras genom Akelius Foundations löfte att matcha alla bidrag som skänks till organisationen under mars månad.

Våra tankar går till de som drabbas!

NYHET – 211101 Nya förvärv

Varbergs Stenfastigheter förvärvar fastighetsbestånd på 6 000 kvm i Falkenberg
Varbergs Stenfastigheter stärker sin position i Halland ytterligare genom förvärv av åtta fastigheter i Falkenberg. Säljare är CelDa Fastigheter AB. Totalt handlar det om cirka 6 000 kvm, fördelat på 3 200 kvm bostäder och 2 800 kvm lokaler.
– Köpet av fastigheterna från CelDa är den andra större fastighetsaffären som vi genomför i Halland under hösten. I september utökade vi även vårt samarbete med Magnus Andersson Fastigheter AB i Varberg och köpte 50 procent av det bolagets fastighetsbestånd på 3 500 kvm, säger Anders Gidefjord, vd Varbergs Stenfastigheter.
Varbergs Stenfastigheter äger idag efter förvärvet cirka 700 lägenheter och 80 lokaler, huvudsakligen i Varberg och Falkenberg, både i centralorterna och på mindre orter runt om i de båda kommunerna. Ambitionen är att växa i både Varberg och Falkenberg.
– Vi vill växa och det kan vi göra genom att köpa befintliga fastigheter, som nu i affären med CelDa, genom samverkan med andra eller genom att bygga nytt. Vi satsar på fastigheter av hög kvalitet, både vid förvärv och förvaltning. I det ingår också omsorg om kulturhistoriska värden, säger Anders Gidefjord.

NYHET – 210601 Nya förvärv

Varbergs Stenfastigheter köper ytterligare fastighet i Varberg Nord

Varbergs Stenfastigheter har per 1 juni förvärvat en fastighet innehållande lokaler om totalt
ca 2 400 kvm. Den är belägen i Varberg Nord och byggd 2006. Detta är det fjärde förvärvet i Varberg Nord sen 2018.

Efter förvärvet har Stenfastigheter drygt 90 000 kvm varav 650 lägenheter i sin fastighetsportfölj som förvaltas med egen personal i Halland.

Nu erbjuder vi våra hyresgäster e-faktura.

Från och med hyresavin för april 2021 kan vi nu erbjuda alla våra hyresgäster e-faktura.

Med e-faktura sparar du både miljön, tid och får effektivare hantering varje gång du betalar en faktura.

Enklare betalning för dig som använder Internetbank

Nu kan du som hyresgäst använda e-faktura för att betala dina hyresavier. Du betalar den som vanligt i din internetbank, men skillnaden är att den ligger där redan från början, ifylld och klar att godkänna. Du slipper krångel med förfallodatum, belopp och långa OCR-nummer.

Så här anmäler du dig

Anmälan till e-faktura gör du direkt i din internetbank genom att söka i e-faktura företagslistan eller i samband när du betalar din pappersfaktura. Internetbanken frågar dig om du vill ansluta dig till e-faktura. Svara ja och fyll i formuläret. Nästa faktura kommer att skickas till dig som en e-faktura.

Du kan söka upp oss i din internetbank enklast via vårt bankgironummer som ni finner på hyresavin som ni fått av oss eller via företagsnamnet Varbergs Stenfastigheter AB för er som bor i Halland och Stenporten Fastigheter AB för er som bor i Göteborg, Mölnlycke, Kungsbacka och Lilla Edet.

E-faktura finns hos alla större banker. För mer information om hur e-faktura fungerar, kontakta din bank.

Observera att de avier som ni redan fått tillsänt er ska användas eftersom ni inte kommer att få e-fakturan förrän nästa kvartalsavisering.

Hyresavin via e-post

Om ni hellre vill ha era hyresavier skickade som PDF-fil via e-post kan ni anmäla er för det genom att skicka ett meddelande till: info@stenfastigheter.com och uppge den e-postadress som ni vill ha hyresavierna till.

NYHET – 201120 Nya förvärv

Varbergs Stenfastigheter, Magnus Andersson Fastigheter och Sjöström Fastigheter köper gemensamt bolag med fastigheter i Varberg
Köparna förvärvar genom bolag tre kommersiella fastigheter innehållande totalt ca 8 100 kvm i Varberg.

Fastigheterna är samtliga belägna i Holmagärde och Nedregårdens industriområde med blandad kommersiell bebyggelse med bland annat handel, service, logistik m m. Goda kommunikationsmöjligheter med närhet till centrummotet och E20.

Fastigheterna är moderna och i hög kvalité med mycket starka hyresgäster. Objekten är i linje med vår ambition att äga, förvalta- och utveckla kvalitativa fastigheter på orter med positiv befolkningsutveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronaviruset påverkar förvaltningen

På grund av coronaviruset kommer Varbergs Stenfastigheter att enbart prioritera akuta felanmälningar i lägenheter inom förvaltningen, där hyresgäster EJ är hemma. Övriga felanmälningar kommer att hanteras längre fram när detta inte riskerar smittspridning.

Detta gäller tillsvidare.

Varbergs Stenfastigheter gör flera förvärv – växer i Halland

Varbergs Stenfastigheter köper bostadsfastigheter på flertalet orter i kommunerna Varberg, Falkenberg och Halmstad, totalt 140 lägenheter, ca 11 000 kvm.

Tillsammans med lokal fastighetsägare har under sommaren ytterligare två fastigheter i centrala Varberg förvärvats med ambitionen att i framtiden skapa en ökad bostadsexploatering.

Den 6 september förvärvar Varbergs Stenfastigheter ytterligare 28 lägenheter i Falkenbergs kommun, ca 2 000 kvm.

Under sommaren 2017 har även affärshuset Hajen 11 med ca 3 000 kvm färdigställts. Fastigheten är fullt uthyrd.

Varbergs Stenfastigheter delas i två bolag

Varbergs Stenfastigheter grundades 1995 av bröderna Anders och Björn Gidefjord.

Bolaget har genom åren successivt vuxit och äger idag fastigheter till ett värde av ca 1,7 miljarder kronor. Bröderna har den 2 mars 2017 delat upp bolaget i två bolag.

Anders kommer verka genom Varbergs Stenfastigheter och behålla fastigheterna i Halland såsom Varberg, Falkenberg, Halmstad samt ca 100 lägenheter i Göteborg.

Björn kommer genom bolaget Stenporten Fastigheter behålla merparten av bolagets fastigheter i Göteborgsområdet. En stor del av dessa bostadsfastigheter är belägna på centrala Hisingen.

Bolagen kommer även framöver samförvaltas och uppträda under Varbergs Stenfastigheter namn med gemensamt kontor och personal. Bröderna kommer också fortsätta äga några fastigheter gemensamt, däribland det gemensamma kontoret Stora Torp.

Genom denna delning underlättar vi för nästa generation.

Varbergs Stenfastigheter säljer hyresfastigheter i Oskarshamn

Varbergs Stenfastigheter säljer genom dotterbolag 3 hyresfastigheter i Oskarshamn innehållande 147 lägenheter, totalt ca 9 600 kvm. Köpare är den rikstäckande fastighetsägaren Samhällsbyggnadsbolaget.

Fastigheterna har genomgått omfattande renoveringar och trivselhöjande åtgärder. Stenfastigheter fortsätter att på fokusera på Västsverige där man idag har drygt 1 100 lägenheter.