NYHET – 220325 Humanitärt stöd

Humanitärt stöd

Stenfastigheter vill visa sitt stöd och har valt att skänka 100 000 kr till UNHCR FN:s flyktingorgan för humanitärt stöd i Ukraina.

Bidraget dubbleras genom Akelius Foundations löfte att matcha alla bidrag som skänks till organisationen under mars månad.

Våra tankar går till de som drabbas!