NYHET – 201120 Nya förvärv

Varbergs Stenfastigheter, Magnus Andersson Fastigheter och Sjöström Fastigheter köper gemensamt bolag med fastigheter i Varberg
Köparna förvärvar genom bolag tre kommersiella fastigheter innehållande totalt ca 8 100 kvm i Varberg.

Fastigheterna är samtliga belägna i Holmagärde och Nedregårdens industriområde med blandad kommersiell bebyggelse med bland annat handel, service, logistik m m. Goda kommunikationsmöjligheter med närhet till centrummotet och E20.

Fastigheterna är moderna och i hög kvalité med mycket starka hyresgäster. Objekten är i linje med vår ambition att äga, förvalta- och utveckla kvalitativa fastigheter på orter med positiv befolkningsutveckling.