Coronaviruset påverkar förvaltningen

På grund av coronaviruset kommer Varbergs Stenfastigheter att enbart prioritera akuta felanmälningar i lägenheter inom förvaltningen, där hyresgäster EJ är hemma. Övriga felanmälningar kommer att hanteras längre fram när detta inte riskerar smittspridning.

Detta gäller tillsvidare.