Varbergs Stenfastigheter gör flera förvärv – växer i Halland

Varbergs Stenfastigheter köper bostadsfastigheter på flertalet orter i kommunerna Varberg, Falkenberg och Halmstad, totalt 140 lägenheter, ca 11 000 kvm.

Tillsammans med lokal fastighetsägare har under sommaren ytterligare två fastigheter i centrala Varberg förvärvats med ambitionen att i framtiden skapa en ökad bostadsexploatering.

Den 6 september förvärvar Varbergs Stenfastigheter ytterligare 28 lägenheter i Falkenbergs kommun, ca 2 000 kvm.

Under sommaren 2017 har även affärshuset Hajen 11 med ca 3 000 kvm färdigställts. Fastigheten är fullt uthyrd.