Varbergs Stenfastigheter köper fastigheter i Falkenberg.

Varbergs Stenfastigheter förvärvar genom dotterbolag tre fastigheter innehållande 47 lägenheter och 15 lokaler i Falkenberg, totalt ca 5 000 kvm.

Efter förvärvet har Stenfastigheter drygt 1 000 stycken lägenheter i sin bostadsportfölj, varav drygt 300 stycken som förvaltas med egen personal i Halland.

De gedigna stenfastigheterna är samtliga belägna längs Storgatan som är en av huvudgatorna runt torget i centrala Falkenberg.

Objektet är i linje med vår ambition att äga, förvalta- och utveckla kvalitativa fastigheter på orter med positiv befolkningsutveckling.

Vi tackar Bocentralen i Falkenberg för möjligheten att förvärva dessa välskötta fastigheter, säger VD Anders Gidefjord.

Parterna har överenskommit att inte kommunicera köpeskilling.