Varbergs Stenfastigheter köper lägenheter i Haverdal.

Varbergs Stenfastigheter förvärvar genom dotterbolag 88 stycken lägenheter i Haverdal.

Efter förvärvet har Stenfastigheter totalt ca 1 000 stycken lägenheter i sin bostadsportfölj, varav drygt 300 stycken som förvaltas med egen personal i Halland.

Fastigheten i Haverdal utgörs av ett attraktivt grupphusområde från 90-talet beläget 400 meter från havet.

Objektet är i linje med vår ambition att äga, förvalta- och utveckla kvalitativa fastigheter på orter med positiv befolkningsutveckling.

Vi tackar Largentia AB för möjligheten att förvärva en sådan välskött fastighet, säger VD Anders Gidefjord.

Säljarens rådgivare var Swedbank Kommersiella Fastigheter. Parterna har överenskommit att inte kommunicera köpeskilling.