Förvärv av fastigheter i Falkenberg

Varbergs stenfastigheter förvärvar per 1 maj fem fastigheter i Falkenberg varav fyra i centrum och en i Kristineslätt. Fastigheterna har sammanlagt 36 st lägenheter.